College de Heemlanden

De Slinger 48 3995 DE Houten

Schoolfoto van College de Heemlanden

Profielkeuze

Toelichting van de school

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 is samen met medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen een nieuw  schoolplan opgesteld. Dit plan schetst de ontwikkelingen waar we aan werken en bepaalt daarmee onze richting voor de komende jaren. Het werken aan een schoolbrede  formatieve cultuur met keuzemogelijkheden voor leerlingen en medewerkers is een van de belangrijke elementen hierin. Ook richten wij ons op de verbinding met de wereld om ons heen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het bijgevoegde schoolondersteuningsprofiel geeft weer hoe wij passend onderwijs organiseren, wie we daarvoor in huis hebben, hoe we samenwerken en wat daarin onze kwaliteiten en onze grenzen zijn.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven