College de Heemlanden

De Slinger 48 3995 DE Houten

Schoolfoto van College de Heemlanden

In het kort

Toelichting van de school

College de Heemlanden is een open oecumenische school voor havo, atheneum en atheneum-plus. Onze school kenmerkt zich door een veilige en ongedwongen sfeer. Onze docenten kennen onze leerlingen echt, stimuleren hen zichzelf te ontplooien, verantwoordelijkheid te dragen en met anderen samen te werken. Ouders zijn onze partners. Het beleid van de school is gericht op kwalileit, toekomst en ontwikkeling. We behalen uitstekende onderwijsresultaten. Leerlingen leggen een stevig fundament voor hun verdere ontwikkeling en opleiding. We werken binnen ons onderwijs vanuit vier pijlers: Arts, Business, Sports en Science. We geven vorm aan de pijlers binnen de reguliere vakken.

Kenmerken van de school

  • Open Oecumenisch
  • Ambitie
  • Betrokkenheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • havo
  • havo / vwo
  • atheneum

Bron

Bovenbouw

  • havo
  • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen loopt licht terug doordat er iets minder leerlingen van de basisscholen komen en is in het schooljaar 2019-2020 ongeveer 1500.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1427

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven