Berg en Bosch Onderwijs

Handboog 4 3994 AD Houten

Schoolfoto van Berg en Bosch Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De onderwijstrajecten die op het Berg en Bosch College worden aangeboden zijn vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg, havo en vwo.  

In Houten wordt in de onderbouw een basisvorming aangeboden van vmbo (basisberoeps- kaderberoeps- en theoretische leerweg) en havo. In de bovenbouw wordt in Houten onderwijs gegeven aan de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Deze leerwegen worden vormgegeven middels de sectoren economie, zorg en welzijn en techniek. 

In Bilthoven wordt in de onderbouw een basisvorming aangeboden van vmbo (basisberoeps- kaderberoeps- en theoretische leerweg), havo en vwo. In de bovenbouw wordt in Bilthoven onderwijs gegeven aan de theoretische leerweg en havo en in de toekomst ook het vwo. 
Hiernaast huisvest in Bilthoven ook een arbeidsgericht traject, dit wordt vormgegeven middels een traject pre-entree of arbeidsgericht traject groen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?