Houtens

Kruisboog 1 3994 AE Houten

  • Domeinvak in de onderbouw
  • In alle leerjaren veel aandacht voor kunstzinnige en culturele vorming
  • Houtens is met de fiets en het OV goed bereikbaar.
  • In alle leerjaren 2x per week sport!
  • Alle leerlingen hebben een laptop om in en buiten de klas mee te werken.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op Houtens volgen leerlingen in de basis- en kaderleerweg het profiel Dienstverlening en Producten. Het meest brede intersectorale vmbo- profiel!  In de bovenbouw zijn leerlingen in dit profiel bezig met ontwerpen, creëren, gastheerschap, horeca, techniek, ICT en dienstverlening. 

Met het behalen van een basis- of kaderdiploma met dit profiel heb je de mogelijkheid om naar elke willekeurige mbo-opleiding te gaan. Het Profiel D&P is de toegangspoort tot je vervolgopleiding, wat die ook mag zijn

Tl leerlingen kiezen in de bovenbouw voor profiel Techniek, Zorg en Welzijn of Economie. Er wordt hard gewerkt aan een route gemengde leerweg, voor de leerlingen die starten in 2019-2020 is dit een mogelijkheid in leerjaar 3 en 4. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan 2017-2022 laat Houtens de ambities zien voor deze vijf jaar. De nadruk ligt op de verdere ontwikkeling en uitbreiding van het onderwijs, het versterken van de begeleiding van leerlingen en het borgen van de verschillende processen. 

Afgelopen jaar zijn al enkele doelstellingen bereikt. Zo is er in de onderbouw bbl en kbl een praktijkvak toegevoegd, is het internationaliseringsprogramma af en met succes doorlopen en wordt komend jaar het beroepenfeest On Stage georganiseerd. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Houtens spreken we van "ondersteuning", in plaats van zorg. Want dat is wat we doen, we bieden die ondersteuning die een leerling nodig heeft om succesvol de school te doorlopen. Het ondersteuningsteam bestaat naast twee ondersteuningscoordinatoren uit een begeleider passend onderwijs, een pedagogisch medewerker en RT- medewerkers. 

Op Houtens wordt door verschillende in- en externe deskundigen de nodige ondersteuning en begeleiding aangeboden. Een greep uit het aanbod:

- hulp bij plannen en organiseren in kleine groepjes

- hulp bij het maken van huiswerk

- trainingen op het gebied van sociale vaardigheid en faalangst/ examenvrees

- individuele coaching op zowel leren als gedrag. 

Dit schooljaar is de trajectklas geopend, bedoeld voor leerlingen die tijdelijk niet of deels niet in de eigen klas lessen kunnen volgen en behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving met intensieve begeleiding. Daarnaast is het scholen en trainen op de executieve functies een speerpunt voor dit schooljaar. Er is nauwe samenwerking op school tussen ondersteuningsteam, mentorcoaches en anti- pestcoordinator. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven