Yuverta vmbo Houten

Randhoeve 2 3992 XH Houten

  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Houten
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Houten
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Houten
  • Schoolfoto van Yuverta vmbo Houten

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De school heeft het afgelopen jaar stevig geïnvesteerd in het pedagogisch klimaat. Er is meer rust en structuur in de lessen. Er worden hogere eisen gesteld aan het aandachtsniveau van de leerlingen. Afspraken t.a.v. werkhouding en omgangsvormen zijn vervat in een aantal duidelijke regels waarop nauwgezet wordt gecontroleerd. De leerlingenraad is beter gepositioneerd en spreekt periodiek met de schoolleiding en de ouderraad. T.a.v. keuzetraject: er wordt momenteel nieuw beleid ontwikkeld voor Loopbaan Oriëntatie Begeleiding om de leerlingen te leren een bewuste keuze te maken voor studie en beroep.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven