Dendron College

Gebr. van Doornelaan 124 5961 BE Horst

  • Schoolfoto van Dendron College
  • Schoolfoto van Dendron College
  • In de school
  • In de gangen
  • Tijdens de lessen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Voor informatie over onze leerwegen, beroepsgerichte programma's en de profielkeuzes binnen havo/vwo verwijzen we u naar de informatie in onze schoolgids.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De mentor draagt zorg voor het optimaal functioneren van de individuele leerling en van de klas als geheel. Samen met de leerlingcoördinator houdt de mentor het cijferoverzicht van de leerlingen in de gaten en voelt hij zich verantwoordelijk voor het wel en wee van de klas en van elke leerling afzonderlijk.

Lees meer over leerlingbegeleiding op onze school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven