VSO De Spinaker Hoorn

Marketenster 5 1625 WB Hoorn

 • De hoofdingang bevindt zich aan de rechterkant van dit plaatje.
 • Zijaanzicht. Lokaal M1 en M5 en de ingang voor de externaliserende leerlingen.
 • De school wordt links en recht omringd door een sloot en veel groen. Op het plein staan twee prachtige bomen.
 • Onze school is een voormalige basisschool en dat is nog steeds zichtbaar. Over twee jaar hebben we een nieuwe gebouw.
 • Onze school is een voormalige basisschool en dat is nog steeds zichtbaar. Over twee jaar hebben we een nieuwe gebouw.

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de website van Scholen op de kaart voor De Spinaker Hoorn. De Spinaker Hoorn is een openbare school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en valt binnen de stichting Ronduit Alkmaar.  De school richt zich op leerlingen die in het kader van de wet passendonderwijs worden geplaatst. Onze leerlingen hebben voor plaatsing een toelaatbaarheidsverklaring nodig vanuit het Samenwerkingsverband VO West-Friesland (of vanuit een van de omringende samenwerkingsverband als de leerling niet uit de buurt van de school komt.). 

De leerlingen waar onderwijs aan wordt gegeven hebben ernstige gedrags- en of psychische problemen en zijn in de leeftijd van 12 tot 16 jaar.  De school biedt de  volgende uitstroomprofielen:

 • Vervolgonderwijs;
 • toeleiding naar arbeid,
 • Dagbesteding

Het onderwijs richt zich op kennisoverdracht, sociale competenties, en het ontwikkelen van een eigen persoonlijkheid. De ontwikkeling van de leerling is gericht op zelfvertrouwen en het nemen van verantwoordelijkheid. Dit versterkt het kunnen nemen van een veilige en duurzame stap in de maatschappij.

Kenmerken van de school

 • Openbaar
 • Passend
 • Veiligheid
 • Vertantwoordelijkheid
 • Vooruitgang

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen vooral uit de omgeving van Hoorn en uit Westfriesland. Sommige leerlingen komen nog van daarbuiten naar onze school. (Volendam, Wieringermeer etc.)

Het aantal leerlingen op de school schommelt meestal rond de 100 leerlingen. Soms zijn het er iets meer, soms iets minder. Dat heeft vooral te maken met het aanbod vanuit het (speciaal) basisonderwijs. Dat fluctueert. Net als het aanbod vanuit de reguliere VO-scholen. Ook daar stromen het ene jaar meer, het andere jaar weer minder leerlingen uit naar onze school omdat het regulier (nog) niet lukt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

VSO De Spinaker werkt binnen de richtlijnen van de AVG samen met vele partners.

Terug naar boven