Tabor College Werenfridus

De Keyzerstraat 1 1624 BX Hoorn

  • Onze aula biedt veel ruimte aan onze leerlingen. Zowel in de pauze als daarbuiten. Er is genoeg plek om te zitten, te relaxen of te werken.
  • Opvallend zijn de zonnepanelen en de eigen sportvelden en de leerpleinen. De school klaar voor de toekomst.
  • Ruimte en inspiratie door toegankelijke gangen en aparte leerhuizen (exact, taal, kunst etc.)

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Elk jaar worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders, leerlingen en personeel. We zijn er trots op dat we met name hoog scoren op sociale veiligheid. (havo 9,3 en vwo 9,2). Onze leerlingen beoordelen onze school in 2022-2023 met gemiddeld een 6,5. Dat is een stijging van 0,5 ten opzicht van het jaar ervoor. Met name de thema's 'eigentijds onderwijs' (havo 6,6 en vwo 7,0) en 'uitdaging voor alle leerlingen' (havo 6,1 en vwo 6,2 ) scoren mooie voldoendes. 
In het tevredenheidsonderzoek worden de uitkomsten berekend op een 5puntsschaal.
- De leerlingen beoordelen de mentor met 4,0. 
- Ze geven het werken met computers, laptops en de iPad een 3,9.
- En met een 3,8 geven onze leerlingen aan dat ze zeer tevreden zijn over het gebruik van bovenstaande digitale middelen. 


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast onze ondersteuningscoördinator die ook 'anti-pesten' in haar portefeuille heeft, zijn er 2 vertrouwenspersonen en 2 pedagogisch medewerkers op school werkzaam. In een speciale trajectruimte bieden wij leerlingen een rustige omgeving waar zij indien nodig worden opgevangen, de mogelijkheid krijgen te werken, of gewoon even een rustmoment te nemen. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Elk jaar worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders, leerlingen en personeel.

Ouder(s)/verzorger(s) geven Werenfridus een mooi rapportcijfer van 7,6.
- In beide studies geven ouder(s)/verzorger(s) aan tevreden zijn over de ICT voorzieningen.
- Op alle genoemde thema's in het onderzoek scoren we ruim voldoende.
- De scores van 2022-2023 blijven op hetzelfde niveau als het jaar ervoor. Dat is een mooie resultaat. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven