SG Newton

Dampten 22 1624 NR Hoorn

Schoolfoto van SG Newton

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Ieder schooljaar vragen wij de leerlingen uit leerjaar 1 en 3 naar hun mening over de school. De resultaten worden onder meer besproken met de leerlingenraad en we nemen hun adviezen mee in de maatregelen ter verbetering. Onze leerlingen zijn wisselend tevreden over het geboden onderwijs en de sfeer. De sociale en fysieke veiligheid op onze school worden door de leerlingen als zeer positief ervaren. 

Het laatste onderzoek is afgenomen in het voorjaar van 2023. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen voelen zich veilig, gezien en gehoord binnen onze school

De school heeft als onderdeel van het Atlas College een aantal gedragscodes en reglementen, die voor alle leerlingen en medewerkers van het Atlas College gelden. Deze zijn te vinden in de regelingen van het Atlas College, webpagina: http://www.atlascollege.nl/Atlas_College/Atlas_informatie/Regelingen

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ieder schooljaar vragen wij niet alleen de leerlingen maar ook de ouders van leerjaar 1 en 3 naar hun mening over de school. Het laatste onderzoek is afgenomen in het voorjaar van 2023. Uit de cijfers blijkt dat ouders tevreden zijn over de school. De uitkomsten van de enquête worden besproken met de leden van de ouderraad. Via een digitale nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de school. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven