SG Newton

Dampten 22 1624 NR Hoorn

Schoolfoto van SG Newton

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Bij ons op school zitten het merendeel van de basis- en kaderleerlingen op of boven het niveau van hun basisschooladvies, een klein deel zit er onder. Vooral in de mavo zien we veel opstroom: meer dan de helft van de leerlingen zit hoger dan het niveau van hun basisschooladvies.  
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op SG Newton is zittenblijven een uitzondering. De doorstroom van de afgelopen drie jaar is gemiddeld 95%.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De resultaten liggen boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers van SG Newton liggen voor vmbo-b en vmbo-k rond het landelijk gemiddelde. Voor vmbo-tl liggen ze boven het landelijk gemiddelde.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zoals elke school in Nederland leveren wij informatie aan voor de inspectie en de overheid. Op basis van deze gegevens controleert de overheid de kwaliteit van ons onderwijs en vergelijkt dit met die van andere scholen.

Terug naar boven