SG Newton

Dampten 22 1624 NR Hoorn

Schoolfoto van SG Newton

Profielkeuze

Toelichting van de school

In de onderbouw ontwikkelen alle leerlingen (mavo en vmbo) hun talenten binnen het reguliere lessenaanbod (Nederlands, Engels, wiskunde, biologie...) en binnen de TalentFactory. Binnen de TalentFactory ontdek je waar je interesses liggen en/of waar je goed in bent. De TalentFactory heeft de volgende programmalijnen: Food & Health, Safety & Security en Creative design.

In de bovenbouw volgen de basis- en kaderleerlingen een intersectoraal, breed beroepsoriënterend programma: Dienstverlening en Procenten (D&P). Zij leren in dit programma naast de algemene vaardigheden (zoals bijvoorbeeld samenwerken, plannen en organiseren) ook specifieke beroepsvaardigheden (zoals koken, timmeren, ontwerpen, 2D/3D tekenen, robotica, ICT en verzorgen) die aansluit bij de loopbaan die zij voor ogen hebben. De mavoleerlingen concentreren zich vanaf het derde leerjaar op hun theoretische examen. Naast het theoretische examenpakket bieden wij ze een beroepspraktijkvak aan in een projectband. Wij houden rekening bij het samenstellen van hun examenpakket met de doorstroom naar de mbo-opleiding van hun keuze of naar de havo met een passend profiel. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de bijlagen vindt u de samenvatting van het schoolplan van het Atlas College. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op SG Newton hebben we het overzicht van het gehele ondersteunings- en begeleidingsaanbod beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (zie bijlage). 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven