SG Newton

Dampten 22 1624 NR Hoorn

Schoolfoto van SG Newton

In het kort

Toelichting van de school

Brugperiode

Uw kind wordt, afhankelijk van het advies van de basisschool, geplaatst in een kader-/ basisklas een mavo-/ kaderklas of een mavoklas. De leerlingen die gebaat zijn bij extra ondersteuning bij hun instroom in regulier vmbo-onderwijs worden geplaatst in de accentklas. De basis- en kaderleerlingen maar ook de leerlingen van de mavo doen mee aan het talentprogramma van de TalentFactory.

Na de brugperiode

In de tweede klas komt uw kind, afhankelijk van de resultaten in de brugklas, in een basisklas, een kaderklas of een mavoklas. Opstromen na de tweede klas naar een hogere leerweg in de derde klas behoort tot de mogelijkheden. De TalentFactory staat voor alle leerlingen van de tweede klas ingeroosterd.

De basis- en kaderleerlingen starten in de derde klas met hun examenprogramma. Naast het volgen van een algemeen vormend programma starten de leerlingen met hun voorbereidingen op het praktijkexamen. Dit wordt uitgevoerd in de vorm van projecten met zoveel mogelijk externe opdrachtgevers. In leerjaar 3 zijn de projecten breed oriënterend  (allround) op beroeps- en opleidingsvelden. In leerjaar 4 stellen de leerlingen, naast de verplichte vakken, door het kiezen van modules in hun gewenste beroeps-/opleidingsrichting hun persoonlijke diplomaprogramma samen. De projecten worden uitgevoerd binnen de programmalijnen van de TalentFactory: Food & Health, Safety & Security en Creative design. 

Onze school staat voor het ontdekken waar je goed in bent en (leren) zelf keuzes te maken. Wij bieden daartoe een gevarieerd praktijkprogramma waar leerlingen veel verschillende ervaringen opdoen.

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Ontdekken
 • Veilig
 • Gezond
 • Creatief

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SG Newton telt ruimt 750 leerlingen. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw krijgen de leerlingen les van een vaste groep docenten, die de leerlingen daardoor goed kennen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
728

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?