Copernicus SG

Nieuwe Steen 11 1625 HV Hoorn

  • Schoolfoto van Copernicus SG
  • Schoolfoto van Copernicus SG
  • Schoolfoto van Copernicus SG
  • Schoolfoto van Copernicus SG
  • Schoolfoto van Copernicus SG

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

 Leerlingen op de Copernicus zijn tevreden over de school. De veiligheid waarderen zij als zeer goed en de begeleiding van de mentoren scoort ook hoog. De Copernicus zet in op leren in een veilige, vertrouwde en fijne omgeving met persoonlijke aandacht. Onze leerlingen waarderen dit. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De leerlingen zijn bijzonder tevreden over het schoolklimaat en de veiligheid op de Copernicus. De school heeft als onderdeel van het Atlas College een aantal gedragscodes en reglementen die voor alle leerlingen en medewerkers van het Atlas College gelden. Deze hebben tot doel in samenwerking te zorgen voor een veilig en stimulerend school- en leerklimaat. Ze zijn te vinden in de regelingen van het Atlas College, webpagina https://www.atlascollege.nl/regelingen/

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ieder schooljaar vragen we de leerlingen hun mening te geven over de school. In het voorjaar van 2022 hebben we alle leerlingen van klas 1 en klas 3, havo 4 en vwo 5 gevraagd deel te nemen aan de enquete. Ook de ouders van deze leerlingen hebben een uitnodiging gehad om deel te nemen.  We zien dat de tevredenheid van ouders/verzorgers over de Copernicus hoog is en door de jaren heen stabiel blijft. Daar zijn we trots op. Elk jaar bespreken we de uitkomsten van het onderzoek met de Ouder- en leerlingraad: herkennen de leden deze uitkomsten, wat kan nog beter en welke ideeën hebben ouders over hoe we dat zouden kunnen aanpakken?

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven