Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet

Max Havelaarweg 53 3193 VA Hoogvliet Rotterdam

  • Schoolgebouw Accent Hoogvliet
  • Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet
  • Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet
  • Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet
  • Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet

Het schoolplan

Toelichting van de school

Vanaf 2019 vormt ons schoolplan ''Accent Wérkt 2019-2023" de basis voor onze onderwijskundige ontwikkelingen.

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Vanaf het allereerste moment, dat een leerling onze school binnen komt start de zorg.

Onze zorgvuldige intakeprocedure (zie bijlage) levert na overleg met de afleverende school en bestudering van alle aangeleverde stukken een bruikbaar startdocument op, waarin de allereerste zorg reeds beschreven staat.

Ons schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van een dekkend netwerk passend onderwijs binnen ons Samenwerkingsverband Koers VO. 

Binnen de uitgebreide zorgstructuur van Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet bestaat er vervolgens wekelijks de mogelijkheid om zorg bespreekbaar te maken voor mentoren en docenten in een zorgoverleg met zorgcoordinator, schoolmaatchappelijk werkster en schoolpsychologe. Alle leerlingen worden elke 6 weken in een mentoroverleg besproken. Daarnaast vindt in een 6 wekelijks Zorg Advies Team vergadering (ZAT) ook overleg plaats met externe deskundigen. De doelen en deelnemers van/bij elk overleg staan beschreven in bijgaand document over de zorgstructuur van de school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven