dr. Aletta Jacobs College

Laan van de Sport 4 9603 TG Hoogezand

 • Schoolfoto van dr. Aletta Jacobs College
 • Schoolfoto van dr. Aletta Jacobs College
 • Schoolfoto van dr. Aletta Jacobs College
 • Schoolfoto van dr. Aletta Jacobs College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen bij leerlingen uit klas 1 en klas 3.

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken van vmbo bovenbouw zijn te vinden op de pagina van dr. Aletta Jacobs College vmbo bovenbouw.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Elke deelschool van het dr. Aletta Jacobs College heeft een ondersteuningscoördinator (OCO). Deze OCO ondersteunt de mentoren inzake alle vormen van ondersteuning/zorg. Naast didactische ondersteuning (bijvoorbeeld bij dyslexie en ADHD) biedt de OCO ook pedagogische ondersteuning (bijvoorbeeld bij pesten).

Voor de leerlingen wordt een veilige sfeer gecreëerd, waarin goed gewerkt kan worden. Dit betekent vooral, dat we zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, een prettige sfeer en goede werkomstandigheden.

Wij hebben de volgende documenten verzameld in ons veiligheidsplan:

 1. Handelingsprotocol Schoolveiligheid
 2. Overzicht periodieke keuringen
 3. Pestprotocol
 4. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen
 5. Ontruimingsplan
 6. Inruimingsplan
 7. Protocol agressie en geweld
 8. Beleid toelating en verwijdering leerlingen VO
 9. Klokkenluidersregeling
 10. Verzuimbeleid (Spijbelgedrag, Schoolarts, Stroomschema)   
 11. Beleid omgaan met ex-delinquente leerlingen
 12. Lijst BHV-ers en EHBO-ers
 13. Gezonde schoolkantine
 14. Protocol plotselinge dood van een leerling of docent in het (speciaal) voorgezet onderwijs
 15. Protocol cameratoezicht
 16. Preventie en omgaan met schoolaanslagen
 17. Convenant veilige school Gemeente Hoogezand-Sappemeer
 18. Meldcode huiselijk geweld 
 19. Leerlingenstatuut
 20. Klachtenregeling
 21. Meldplicht datalekken (Procedure, Logboek, Bewerkersovereenkomst)   
 22. Stappenplan suïcide preventie
 23. Integriteits- en gedragscode voor medewerkers van het AJC 

Het veiligheidsplan is een werkdocument dat zo nu en dan aangevuld wordt met een document of een document wordt in de loop van de tijd vervangen door een nieuwe versie. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Gedurende het jaar vullen de ouders van klas 1, klas 3 en de examenklassen het oudertevredenheidsonderzoek in. De resultaten worden besproken in klankbordgroepen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven