RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek

Valkenlaan 1 7905 AA Hoogeveen

  • Schoolfoto van RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek
  • Schoolfoto van RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek
  • Schoolfoto van RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek
  • Schoolfoto van RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek
  • Schoolfoto van RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De meeste leerlingen in de derde klas vmbo-(g)t en havo zitten op het schooladviesniveau die zij drie jaar geleden kregen van hun basisschool. Dat is vergeleken met vergelijkbare scholen ruim boven de norm. 

Een groot percentage leerlingen van vwo 3, volgt onderwijs op een hoger niveau dan het niveau dat zij drie jaar geleden ontvingen van hun basisschool. Dit percentage ligt boven de norm van vergelijkbare scholen.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We zijn er trots op dat de afgelopen drie jaar steeds minder leerlingen zijn blijven zitten in de bovenbouw van het vmbo-(g)t en het vwo.
Het percentage leerlingen dat zonder zitten blijven de eindstreep haalt, ligt de afgelopen drie jaar boven de norm van de inspectie.

De lichte stijging van zittenblijvers in het havo is minimaal. De school ontwikkelt haar beleid voor kwaliteit en verwacht in de toekomst steeds minder zittenblijvers in het havo.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zijn er trots op dat het percentage leerlingen van vmbo-(g)t, havo en vwo die de eindstreep haalt, boven het gemiddeld percentage ligt van vergelijkbare scholen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde eindexamencijfer van leerlingen op het vmbo-(g)t, havo en vwo is vergelijkbaar met het gemiddelde eindexamencijfer van leerlingen op vergelijkbare scholen.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2011 zijn alle afdelingen van RSG Wolfsbos (vmbo, havo, vwo) onderzocht door de onderwijsinspectie. De resultaten staan op de website van de inspectie van onderwijs. Overige onderzoeken (zelfevaluatie, kwaliteitskaart)  kunt u vinden op onze website onder het kopje onderwijs/kwaliteit.

Terug naar boven