RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek

Valkenlaan 1 7905 AA Hoogeveen

  • Schoolfoto van RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek
  • Schoolfoto van RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek
  • Schoolfoto van RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek
  • Schoolfoto van RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek
  • Schoolfoto van RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan beschrijft het onderwijskundig concept dat binnen RSG Wolfsbos wordt gebruikt. De visie op onderwijs en de wijze waarop die visie uitgewerkt wordt verduidelijkt. Het document is niet statisch en kan jaarlijks aangepast worden aan o.a. de visie van school, ouders, leerlingen en inspectie. Vanzelfsprekend gebeurt dit binnen de kaders van de onderwijswetten.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel

Binnen RSG Wolfsbos wordt passend onderwijs gezien als “goed onderwijs voor iedereen”. Goed onderwijs voor leerlingen met een beperking of juist leerlingen die meer kunnen. We zien de leerlingen als een “uniek” individu met zijn eigen kwaliteiten, beperkingen en onderwijsbehoeften.

In het schoolondersteuningsprofiel (POS) en het ouderrapport kunt u lezen wat we als school allemaal doen om onze leerlingen te begeleiden naar het behalen van een diploma. De profielen zijn met zorg en aandacht opgesteld door diverse mensen binnen onze school. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven