De Meander

Wolfsbosstraat 7A 7905 BZ Hoogeveen

  • Schoolfoto van De Meander
  • Schoolfoto van De Meander
  • Schoolfoto van De Meander

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Het percentage leerlingen dat vorig jaar de school met een diploma heeft verlaten is veel hoger dan bij vergelijkbare scholen.
Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen die de school succesvol verlaten, vinden  een betaalde werkplek of gaan verder naar het voortgezet onderwijs.
Vergeleken met andere vergelijkbare scholen ligt het percentage leerlingen dat werk vindt of naar het voortgezet onderwijs gaat, hoger.

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2012 is de Meander onderzocht door de onderwijsinspectie. De resultaten staan op de website van de inspectie van onderwijs. Overige onderzoeken (zelfevaluatie, kwaliteitskaart)  kunt u vinden op onze website onder het kopje onderwijs/kwaliteit.

Terug naar boven