Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig

Baron de Coubertinlaan 2 2134 CG Hoofddorp

  • Schoolfoto van Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig
  • Schoolfoto van Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig
  • Schoolfoto van Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig
  • Schoolfoto van Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan geldt als leidraad om datgene wat we met elkaar gedaan hebben, op dit moment doen en in de toekomst willen doen, te borgen. We zijn trots op hetgeen we bereikt hebben en mede op basis van het schoolplan willen we ook in de toekomst de verwachtingen van kinderen, ouders en personeel waarmaken.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons zorgplan hebben we geformuleerd hoe de zorg binnen onze school georganiseerd is. Hoewel het plan waardevol is en richtinggevend werkt, gaat het uiteindelijk vooral om de de wijze waarop zorg in de praktijk van alledag wordt ingevuld en uitgevoerd; onze focus is dus vooral het kind in de klas; bij ons op school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven