Praktijkschool De Linie

Hoofdweg 727 2131 BD Hoofddorp

  • Het onderhoud van het groen rondom de school als onderdeel van het lesprogramma.
  • Ons schoolgebouw.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen voelen zich veilig op school en geven aan dat ze een passend programma krijgen aangeboden met de ondersteuning die nodig is.

Op het gebied van begeleiding naar stage en werk scoort De Linie hoog. We streven er naar de leerlingen nog meer eigenaarschap te geven op hun leerproces. 

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
6,9
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze schoolregels zijn erg belangrijk voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van alle mensen die bij het onderwijs binnen onze school zijn betrokken. Het gaat hier om de sociale veiligheid, die naast brandveiligheid en bouwtechnische veiligheid extra aandacht krijgt. Bij sociale veiligheid gaat het om de manier waarop mensen met elkaar omgaan in de school. Deze vorm van veiligheid wordt vooral bepaald door het veiligheidsgevoel van alle betrokkenen, de tevredenheid over het schoolklimaat, de waardering van het veiligheidsbeleid en het voorkomen van incidenten. Veiligheid geldt ook voor het gebruik van de mobiele  telefoon. Het gebruik is in de pauze toegestaan. Het maken van een opname is alleen mogelijk na toestemming van een docent. Bij misbruik kan de telefoon tijdens de lessen worden ingenomen. Het is belangrijk dat onze leerlingen zich ook veilig voelen op Social Media. Dit krijgt aandacht tijdens de lessen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Elke 2 jaar wordt de tevredenheid van ouders/verzorgers gemeten.

De school probeert elke ronde de respons te verhogen en ouders/verzorgers te betrekken bij de beoordeling van de onderwijskwaliteit.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,6

Terug naar boven