KSH

Assumburg 10 2135 BA Hoofddorp

  • Schoolfoto van KSH
  • Schoolfoto van KSH
  • Schoolfoto van KSH
  • Schoolfoto van KSH
  • Schoolfoto van KSH

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Om je talenten maximaal te kunnen ontplooien, moet je je veilig voelen in je dagelijkse omgeving. Wij hechten als school erg aan veiligheid. We doen mee aan het convenant ‘Veilige School Haarlemmermeer’, een overeenkomst tussen de school, de politie, bureau Halt, de gemeente en het Openbaar Ministerie. Dankzij deze samenwerking kunnen we het leefklimaat in en rond onze school zo veilig mogelijk maken. Leerlingen die strafbaar gedrag vertonen, melden wij bij de politie. Dat is één van de afspraken in het convenant. Ook heeft de KSH een protocol ‘Vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en loverboys’. Hiermee wordt middels een stappenplan de gehele organisatie alert gemaakt op signalen van de leerling met betrekking tot een van deze gebieden, zodat de schoolmedewerkers weten welke stappen zij moeten nemen. Ook door het geven van voorlichting over drugsgebruik, pesten, bedreigingen en zinloos geweld vergroten we de veiligheid op onze school.


Zoals u in onderstaande grafieken kunt zien, worden de sfeer en het veilige klimaat op de KSH erg gewaardeerd.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven