KSH

Assumburg 10 2135 BA Hoofddorp

  • Schoolfoto van KSH
  • Schoolfoto van KSH
  • Schoolfoto van KSH
  • Schoolfoto van KSH
  • Schoolfoto van KSH

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De KSH is een school die leerlingen graag kansen biedt om het beste uit zichzelf te halen. Als we bij een leerling mogelijkheden zien, zullen we niet nalaten dit te stimuleren. We hebben in de tweede klas kansklassen om leerlingen alsnog de mogelijkheid te bieden op te stromen naar een hoger niveau.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In 2015 is KSH gestart met Zomerschool. De zomerschool is voor een leerling een kans om tijdens een korte, maar intensieve periodein de zomervakantie opgelopen achterstanden voor 1 of 2 vakken weg te werken. Op deze wijze kan een leerling kansrijk aan het volgende schooljaar beginnen en kunnen we voorkomen dat de leerling een schooljaar over moet doen. Vanzelfsprekend zijn er ook leerlingen waarbij het overdoen van het schooljaar wel de juiste optie is.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij zijn zeer tevreden met de slaagpercentages. Voor alle drie de afdelingen (mavo, havo, vwo) scoren we (ruim) boven de negentig procent.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde centraal examencijfers zijn gelijk aan het landelijk gemiddelde. KSH bereidt leerlingen extra voor op het examen door  examentrainingen te organiseren.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven