KSH

Assumburg 10 2135 BA Hoofddorp

  • Schoolfoto van KSH
  • Schoolfoto van KSH
  • Schoolfoto van KSH
  • Schoolfoto van KSH
  • Schoolfoto van KSH

Profielkeuze

Toelichting van de school

Katholieke Scholengemeenschap 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het onderwijs op de KSH wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de individuele onderwijsbehoefte van de leerling. De focus is daarbij gericht op wat er wél kan en wat bij de leerling past. Wij zijn ervan overtuigd dat de leerling op deze manier het beste uit zichzelf kan halen en op het bij hem of haar passende niveau onderwijs volgt.  Voor extra ondersteuning heeft de KSH een zogenaamde support-structuur ingericht.  Binnen deze structuur zijn experts werkzaam die voor specifieke begeleiding zorgen als het gaat om hulp bij het leren of om ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied. Als de situatie daar om vraagt wordt externe expertise ingehuurd.  

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven