KSH

Assumburg 10 2135 BA Hoofddorp

 • Schoolfoto van KSH
 • Schoolfoto van KSH
 • Schoolfoto van KSH
 • Schoolfoto van KSH
 • Schoolfoto van KSH

In het kort

Toelichting van de school

De Katholieke scholengemeenschap Hoofddorp is een school die opleidt voor de diploma's mavo, havo en vwo (gymnasium, VWO plus en atheneum). Persoonlijk is ons motto! Wij richten ons op de persoonlijke ontwikkeling en de persoonlijke begeleiding van leerlingen. Wij beschikken over een uitgebreid instrumentarium om hier inhoud aan te geven. Hierbij kan worden gedacht aan: mentor-plusuur waarvoor een speciaal programma is ontwikkeld dat de leerling in staat stelt zichzelf te analyseren en goed zicht te krijgen op de eigen voorkeuren en talenten. De verkregen inzichten legt de leerling vast in een digitaal portfolio. Aan de hand hiervan kan een vakkenpakket en vervolgstudie worden gekozen en op deze wijze neemt de leerling verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling. Bij deze ontwikkeling wordt de leerling door de mentor gecoacht. Bij de coaching worden ook de ouders van de leerling betrokken. Dit gebeurt tijdens de reflectiegesprekken die twee keer per jaar plaatsvinden. De mentor voert deze reflectiegesprekken met de leerling en diens ouders. De reflectiegesprekken worden aan de hand van vragen door de leerling voorbereid en de leerling is tijdens deze gesprekken aan het woord. Een verslag van deze gesprekken wordt door de leerling gemaakt en in het digitale portfolio opgenomen.

De mentor voert gedurende het schooljaar vijf keer een gesprek met de teamleider, waarin de ontwikkeling van alle individuele leerlingen wordt doorgenomen. Als daaruit blijkt dat de leerling op een bepaald vlak extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt een op maat gemaakt pakket aangeboden. Dit kan bestaan uit bijles in studievaardigheden of vakinhoud, begeleiding bij het maken van huiswerk of begeleiding op sociaal-emotioneel vlak. 

KSH biedt zomerschool aan. Leerlingen komen in aanmerking voor zomerschool als blijkt dat zij extra training nodig hebben om naar het volgende leerjaar over te gaan. De resultaten die de leerlingen aan het einde van de zomerschool voor het gevolgde vak behaalt worden gebruikt om te bepalen op welke onderdelen de leerling in het daaropvolgende leerjaar ondersteuning nodig heeft om zijn schoolcarrière ononderbroken te kunnen vervolgen.

KSH zoekt nadrukkelijk de samenwerking met ouders en biedt in dit kader oudersupport aan. Het gaat hier bijvoorbeeld om workshops waarbij ouders worden getraind hun kind te begeleiden bij het organiseren van het schoolwerk en het voorbereiden van toetsen.          

Kenmerken van de school

 • Persoonlijke aandacht
 • Themaklassen
 • Mavo/ Havo/ Vwo
 • VWO plus én Gymnasium
 • WON-school

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1621

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven