Stichting Waerdenborch

Haarstraat 14 7451 CZ Holten

  • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch
  • Voorstelling leerlingen talentstroom Kunst, Goor
  • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch
  • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De Waerdenborch heeft in de periode maart-april 2023 alle leerlingen uit leerjaar 1 en 3 gevraagd naar hun tevredenheid. Het is goed om te zien dat leerlingen in de afgelopen jaren steeds positief over de school oordelen.

De uitkomsten zijn besproken in de schoolleiding en komen aan de orde tijdens de leerling kringen. De leerling kringen worden drie keer per jaar gehouden onder leiding van een teamleider.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden dat, als jij op onze school komt, je het naar je zin moet hebben. Een plezierige schooltijd betekent dat je goed kunt leren. We vinden het daarom belangrijk dat je je veilig voelt op school en dat er een prettige sfeer heerst. Pesten past daar niet bij, daarom besteden we veel aandacht aan het voorkomen van pesten.

Scholen zijn medeverantwoordelijk voor het opvoeden van kinderen tot evenwichtige personen. Opvoeders in het gezin en op school werken aan een veilige omgeving om de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Ons handboek veiligheid omvat protocollen om bij voorkeur preventief te werken, maar ook om bij signalen van onveiligheid en bij incidenten adequaat te kunnen optreden. Deze protocollen stemmen wij steeds af met onze omgeving. 
 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De Waerdenborch vraagt iedere twee jaar ouders naar hun tevredenheid.

De resultaten zijn besproken in de schoolleiding en komen aan de orde in de ouderkringen. Deze ouderkringen worden drie keer per schooljaar gehouden.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven