Stichting Waerdenborch

Haarstraat 14 7451 CZ Holten

  • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch
  • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch
  • Voorstelling leerlingen talentstroom Kunst, Goor
  • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch
  • Schoolfoto van Stichting Waerdenborch

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op De Waerdenborch blijven weinig leerlingen zitten. De doorstroom in de onderbouw en bovenbouw ligt voor alle leerwegen op of rond het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Op De Waerdenborch is het slagingspercentage ieder jaar hoog. In het schooljaar 2019-2020 zijn door alle scholieren geen Centraal Eindexamens gemaakt. Dat is ook het geval op De Waerdenborch. Maar leerlingen hebben wel een diploma gekregen op basis van de resultaten van de School Examens. Voor alle opleidingen van De Waerdenborch geldt dat de slagingspercentages hoog waren.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In 2019-2020 zijn geen Centraal Examens afgenomen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het overgrote deel van de vwo leerlingen gaat naar de universiteit na het behalen van het diploma.

De leerlingen met een havo diploma gaan in meerderheid naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Een aantal leerlingen stromen door naar het vwo.

Leerlingen met een vmbo diploma gaan naar het mbo. Vanaf 4 mavo stromen leerlingen ook door naar 4 havo.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Waerdenborch is een school waar we onderwijskwaliteit heel belangrijk vinden. We willen dat jij goed les krijgt en dat je uiteindelijk een diploma haalt op een niveau dat bij je past. Er wordt altijd gekeken naar hoe we het onderwijs beter kunnen maken.

Terug naar boven