Sint-Janscollege

Amstenraderweg 122 6431 EN Hoensbroek

Schoolfoto van Sint-Janscollege

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De diagrammen spreken voor zich.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Zowel op de havo als op het vwo is er een evenwichtige en goede kwaliteit van zowel de door de school zelf opgestelde schoolexamens als van de voorbereiding van de kandidaten op het Centrale Examen. Dit blijkt uit het feit dat er geen grote verschillen bestaan tussen de cijfers van de schoolexamens en die van het Centraal Examen. Het gemiddeld cijfer voor het centraal examen ligt op zowel havo als vwo op hetzelfde niveau als het landelijk gemiddelde.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dit Venster geeft de waarnemingen/beoordelingen van mensen/instanties van buiten de school weer.

De Onderwijsinspectie doet regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijskundige proces, naar naleving van wettelijke voorschriften, naar besteding van middelen, naar planmatige verbeteractiviteiten enz.

Inspectierapporten zijn te lezen op de website www.onderwijsinspectie.nl onder het kopje "Zoek scholen"

Opbrengstenoordeel en opbrengstenkaart vindt men hier ook.

 In september 2019 heeft een LVO-visitatiecommissie een aantal inspectiestandaarden onderzocht op onze school. De conclusie was, dat deze standaarden op orde zijn. Het Sint-Janscollege neemt een aantal door deze commissie gedane aanbevelingen over.
 

Terug naar boven