Sint-Janscollege

Amstenraderweg 122 6431 EN Hoensbroek

Schoolfoto van Sint-Janscollege

Profielkeuze

Toelichting van de school

Sint-Jan was in het verleden een duidelijke betaschool.
Sinds de invoering van de Tweede Fase zien we een duidelijke afname van het aantal leerlingen dat kiest voor een betaprofiel. Overigens is dit ook een landelijk beeld.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Kernpunten uit het Schoolplan van St.Jan

- Invoering van keuzewerktijd waardoor de leerlingen iets minder klassikale lessen hebben en in plaats daarvan kunnen intekenen voor extra ondersteuning bij vakken waarbij ze dit nodig hebben of voor onder toezicht studeren op school.

- Invoering en evaluatie van een nieuw toetsbeleid.

- De onderwijsrendementen zijn en blijven in orde.

Zie voor uitgebreidere informatie de bijlage “Schoolplan Sint-Jan 2018-2022”

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kernpunten Zorgbeleid Sint-Jan

 

Zorg voor leerlingen  is onlosmakelijk verbonden met onderwijs aan leerlingen. Een doorlopende leer- en zorglijn gedurende de schoolperiode is een vanzelfsprekendheid.

 

Duidelijke grenzen aan de zorg: de primaire taak van de school is het geven van goed onderwijs; zorg is daarbij geen doel en mag zeker niet ten koste gaan van de primaire onderwijskundige taak, waarbij de onderwijsvisie van Sint-Jan in het gedrang komt. 

 

Adequate pedagogische en didactische aanpak bij zorgleerlingen.

 

Consolidering en verbetering van het in de afgelopen schooljaren in gang gezet zorgbeleid met inachtneming van de grenzen en mogelijkheden van Sint-Jan.

 

Zie voor uitgebreidere informatie de bijlagen

 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven