Broeklandcollege

Polderstraat 4 6431 LE Hoensbroek

  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Ieder jaar wordt een enquête afgenomen die de tevredenheid peilt onder leerlingen. De verwerking geschiedt volledig anoniem zodat er een 'eerlijk' beeld ontstaat hoe leerlingen over het Broeklandcollege denken en hoe zij de school ervaren.

De scores liggen gemiddeld t.o.v. de landelijke benchmark en vertonen een stijgende trend.

 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op het Broeklandcollege wordt ARBO & VEILIGHEID met hoofdletters geschreven.

In het organogram  is zowel de 'harde' als 'zachte' kant van veiligheid opgenomen.

In alle lagen van de school vanaf het directieoverleg tot in de uitvoering worden de veiligheidsthema's besproken.

 

Broekland is trots op de eigen EHBO vereniging, de goede contacten met de hulpverleners, de matrixtabel veiligheid (zie veiligheidsplan), de plaatsing van AED apparaten en op het werkklimaat.

 

Met leerlingbegeleiding en leerlingenzorg wordt nauw samengewerkt  als het de zogenaamde 'zachte' veiligheid betreft (zie ook bijlage "Zorgplan Broekland" in Venster Zorgplan).

Als bijlage is het veiligheidsplan toegevoegd.

Het leerlingenstatuut is op onze website terug te vinden.

 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ieder jaar wordt een enquête afgenomen die de tevredenheid peilt onder ouders. De verwerking geschiedt volledig anoniem zodat er een 'eerlijk' beeld ontstaat hoe ouders over het Broeklandcollege denken en hoe zij de school ervaren. De scores liggen gemiddeld t.o.v. de landelijke benchmark en vertonen een stijgende trend.

 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven