Broeklandcollege

Polderstraat 4 6431 LE Hoensbroek

  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Broeklandcollege neemt het schooladvies van de basisschool over bij plaatsing.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In het verleden werden veel leerlingen aangemeld via de basisschool met zogenaamde gemengde adviezen (Mavo/Havo).

Met de basisscholen is afgesproken dat zij enkelvoudige adviezen Mavo geven bij aanmelding van leerlingen. Hierdoor wordt  het negatieve effect op de rendementen verbeterd en komen leerlingen op de juiste plek. Tijdens de "warme" overdracht worden de leerlingen besproken door de leerkracht groep 8 met onze intaker.
Leerlingen kunnen naar Havo 3 doorstromen wanneer ze onze 2-jarige opstroomklas met goed gevolg hebben afgerond. In uitzonderlijke gevallen kan de opstroom na één jaar plaatsvinden.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het schooljaar 2019/2020 is het jaar dat de wereld werd geconfronteerd met Covid19. Dit jaar is er geen centraal examen afgenomen en werd de studie afgerond met gemiddelden van de schoolexamens. Leerlingen kregen ook nog de mogelijkheid om twee resultaatsverbeteringstoetsen te maken. Een en ander heeft geresulteerd in 100% slaging.

Het schooljaar 2020/2021 heeft ook te maken gehad met de gevolgen van de Covid19 crisis. De school hanteerde een positief bevorderingsbeleid. Het slagingspercentage is 97%.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De verschillen tussen de cijfers Schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) zijn gemiddeld genomen binnen de gestelde grenzen.

Hetzelfde geldt voor de vergelijking met de rest van Nederland (zgn. Benchmark).

 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het Broeklandcollege leidt op voor een vervolgopleiding op het MBO. Toch gaan ieder jaar leerlingen, met een speciale voorbereiding en een aangepaste lessentabel, naar de Havo. Ook op de onderbouw gaan leerlingen, via de opstroomklasen, naar havo 3. Deze leerlingen worden opgeleid voor het HBO.
Op het Broeklandcollege stromen de leerlingen uit naar niveau 3 en 4 van het MBO. Dit is beduidend hoger dan het landelijke gemiddelde.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dit Venster geeft de waarnemingen/beoordelingen van mensen/instanties van buiten de school weer.

De Onderwijsinspectie doet regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijskundige proces, naar naleving van wettelijke voorschriften, naar besteding van middelen, naar planmatige verbeteractiviteiten enz.

Inspectierapporten zijn te lezen op de website www.onderwijsinspectie.nl onder het kopje "Zoek scholen"

Opbrengstenoordeel en opbrengstenkaart vindt men hier ook.

 

 

Terug naar boven