Broeklandcollege

Polderstraat 4 6431 LE Hoensbroek

  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege
  • Schoolfoto van Broeklandcollege

Profielkeuze

Toelichting van de school

Broekland is een Mavo+ opleiding, waarbij leerlingen worden voorbereid op doorstroom naar MBO en Havo. Hierbij wordt gekeken naar kansrijk onderwijs. Voorbereiding voor het MBO wordt mede gestimuleerd in het vak D&P en door LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding). Aansluiting naar de Havo wordt ondersteund door extra lessen op Havo-niveau voor de kernvakken.

De sectorkeuze staat tot en met het derde leerjaar open. De leerling kan examen doen in meerdere sectoren.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Kernpunten uit het Schoolplan van Broekland:

zorgvuldige intake

een aantrekkelijk en gevarieerd (onderwijs)aanbod. 

veel aandacht voor kunst & cultuur, dans, drama, muziek, tekenen en handvaardigheid in de lessentabel

D&P inclusief procestechniek

mogelijkheid voor examen in Muziek of Lichamelijke Opvoeding

verhoging van de doorstroom naar HAVO

opstroom in klas 1 en 2 mogelijk naar HAVO

onderwijs en begeleiding op maat

veiligheid en geborgenheid

intensief contact met ouders en leerlingen

onderwijs gericht op de verschillende niveaus van de leerling

reken- en taalachterstand verbeteren d.m.v. extra lessen en hulpuren

onderwijs gericht op resultaat

omgaan met verschilen van leerlingen

voorbereiding in klas 1 gericht op het werken met devices

Zie voor uitgebreidere informatie over het beleid voor de jaren 2018-2022 de bijlage “Schoolplan Broekland 2018-2022”

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingbegeleiding en -zorg zijn samengevat in het Zorgplan van Broekland.

 

De mentor (PM1) als spil en de eerstelijns begeleiding door vakdocenten en onderwijsondersteunend personeel zijn de hoofdkenmerken van leerlingbegeleiding en leerlingenzorg. De teamleider en leerjaarcoördinator zijn verantwoordelijk voor de chemie tussen de verschillende professionele momenten (PM2).

 

De Ondersteuningscoördinator is de functionaris die het proces stuurt en bewaakt.

De ondersteuningscoördinator brengt de verschillende specialisten bij elkaar. Dit betekent dat remedial teacher, decaan, faalangstreductietrainers, leerlingbegeleiders regelmatig overleg hebben (PM3). De ondersteuningscoördinator is tevens voorzitter van het zorgadviesteam. Hierin participeren de externe zorgverleners (PM4).
Aan de interne leerlingbegeleiding zijn een ortho-pedagoog en een ambulant begeleider toegevoegd om te voldoen aan de begeleiding binnen passend onderwijs.

 

Zie voor uitgebreidere informatie de bijlage "Zorgplan Broekland 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven