Broeklandcollege

Polderstraat 4 6431 LE Hoensbroek

 • Schoolfoto van Broeklandcollege
 • Schoolfoto van Broeklandcollege
 • Schoolfoto van Broeklandcollege
 • Schoolfoto van Broeklandcollege
 • Schoolfoto van Broeklandcollege

In het kort

Toelichting van de school

Op Broekland haal je een diploma op een manier die bij jou past. Jouw kwaliteiten, mogelijkheden en ambities zijn daarbij het uitgangspunt. Op een veilige en warme school, want dát kenmerkt ons. Alle leerlingen volgen mavo (opstroom) onderwijs en iedereen kent elkaar. Broekland is een gezellige school, met ongeveer 400 leerlingen. Dus voel je thuis op Broekland!   Met jouw diploma ben je goed voorbereid op een vervolgopleiding en je kunt de vaardigheden die je hebt meegekregen gebruiken voor jouw plaats in de maatschappij.


Kenmerken van de school

 • Kansrijk & eigentijdsonderwijs
 • Zelfredzaamheid en begeleiding
 • Taal en rekenen
 • Burgerschap
 • Challenges

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t / havo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

 1. informatieavond ouders

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Toelichting 5 Kernwoorden

Kansrijk en eigentijds onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs staat op Broekland hoog in het vaandel. Ons onderwijs biedt kansen waarbij leerlingen hun kwaliteiten verder kunnen ontdekken en ontwikkelen. Zo is er een opstroom klas, waarbij leerlingen met een havo potentie, in een kleinschalige setting, voorbereid kunnen worden op de bovenbouw van de havo. Kansrijk onderwijs geeft ook de mogelijkheid om vakoverstijgend en praktisch te werken. Pak je kans op Broekland betekent maatwerk en oog voor elke leerling. Daarnaast is het onderwijs van nu en maakt gebruik van moderne technieken zoals een 3D-printer, robotica en andere ICT toepassingen die passen bij de huidige tijd. Ook dagen we leerlingen uit om vakoverstijgend te werken. Binnen het nieuwe vak ‘challenges’ gebruiken leerlingen de kennis uit meerdere vakken om tot een eindwerkstuk te komen. Binnen deze lessen leren leerlingen in de onderbouw ook samenwerken, plannen en overleggen. Vaardigheden die op onze school, maar zeker op de vervolgopleiding van aanzienlijk belang zijn. Kortom, kansrijk en eigentijds onderwijs biedt de leerlingen van het Broeklandcollege de kans om hun kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen en stelt hen in staat om een zekere en stevige overstap te maken naar het vervolgonderwijs.   

Zelfredzaamheid, begeleiding en zorg
Op het Broeklandcollege is de zorg voor leerlingen opgebouwd uit drie verschillende elementen. Allereerst is er de behoefte om leerlingen meer zelfredzaam te maken. De geluiden uit het MBO laten ons weten dat leerlingen steeds vaker uitvallen omdat ze niet gewend zijn om te plannen, opdrachten projectmatig aan te pakken, zelfstandig te werken en opgeven als het tegenzit. Broekland heeft zich daarom als doel gesteld om leerlingen op te leiden tot zelfredzaamheid. Dit vertaalt zich in de praktijk door het leren van plannen met een planagenda. Huiswerk wordt bij voorkeur niet meer opgegeven via een online programma, maar leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het noteren van het huiswerk. Uiteraard helpt de vakdocent daarbij.  

De volgende stap is het inplannen van het leer- en maakwerk en de uitvoering daarvan. Begeleiding van de mentor/coach is hierin cruciaal. In het rooster zijn dan ook twee vaste contactmomenten ingepland waarbij dit onderwerp aan bod komt. In het programma van de challenges komt het project- en planmatig werken aan bod. Leerlingen leren hoe ze als groep de taken verdelen, leren hoe ze daarin kunnen overleggen en hoe ze een planning moeten maken om tot een goed eindresultaat te komen.

Naast de hulp bij het plannen en de begeleiding bij het studeren is de mentor er ook voor de leerling als er op sociaal-emotioneel gebied hulp nodig is. Een mentor is het eerste aanspreek punt voor de leerling en ouders.  

Tenslotte is er het zorgteam. Als een leerling extra zorg nodig heeft, en de mentor wordt daarbij overvraagt, wordt dit georganiseerd door het zorgteam. Dat bestaat uit een aantal experts op diverse gebieden. We hebben interne begeleiding die bijvoorbeeld gericht is op dyslexie en faalangst, maar we kunnen ook gebruik maken van externe hulp voor bijvoorbeeld leerlingen met autisme of ADHD. Als het zorgteam wordt ingeschakeld gebeurt dat natuurlijk altijd na overleg met de ouders.  

Taal en rekenbeleid
Op het Broeklandcollege is er veel aandacht voor taal en rekenen. De naweeën van de coronapandemie ervoor dat leerlingen op het gebied van taal en rekenen achterstanden kennen. Daarnaast zien we de afgelopen jaren sowieso dat het niveau van taal en rekenen achteruit gaat. Daar willen we dus graag iets aan veranderen. Het bijspijkeren van taal en rekenen zorgt voor een beter resultaat bij alle vakken. Taal en rekenen komt immers bij veel onderwerpen en in veel lessen terug.  

Voor de komende jaren heeft het Broeklandcollege extra aandacht voor deze twee onderwerpen hoog in het vaandel staan. We zullen leerlingen ook regelmatig testen zodat we weten welke leerlingen extra aandacht nodig hebben. Het is bekend dat vragen van bijvoorbeeld een toets of eindexamen vaak niet goed beantwoord worden omdat de leerling de vraag niet begrijpt en dus niet omdat hij het antwoord niet weet. Extra oefenen met begrijpend kan hierbij helpen. Verder is er aandacht voor woordenschat en grammatica of het toepassen van bepaalde rekenmethodes.  

Voor leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, biedt het Broeklandcollege extra NT2 ondersteuning naast het reguliere lesprogramma.  

Burgerschap
Sinds jaar en dag kent het Broeklandcollege een uitgebreid burgerschapsprogramma waarbij Multi Culti Positivo (MCP) de rode draad vormt. Burgerschap bestaat uit vijf hoofdelementen:

-        Multiculturele samenleving
-        Debattechnieken
-        Duurzaamheid
-        Het doel van herdenken
-        Democratisering  

Daarnaast besteedt het Broekland ook aandacht aan de creatieve ontwikkeling van de leerling. Muziek, CKV en andere creatieve uitingen zijn daarbij van belang. Ook op dit vlak krijgt een leerling de ruimte om zichzelf te ontdekken en zijn of haar kwaliteiten te ontplooien. Voorbeelden hiervan zijn ‘museum in school’, ‘cultuuravond’ en diverse buitenschoolse projecten. De buitenwereld de school in, maar ook met de school naar de buitenwereld is een belangrijk uitgangspunt binnen het burgerschapsprogramma. Leerlingen op het Broeklandcollege krijgen op deze manier een goed beeld van de maatschappij en hun plek daarin.      

Challenges
In de onderbouw staat het vak ‘challenges’ op het rooster. Binnen dit vak werken leerlingen vakoverstijgend aan drie vakken. De challenge bestaat voor een deel uit theorie, maar voor een groot deel uit de praktische toepassing van deze theorie. Leerlingen kiezen uit diverse thema’s. Naast het vakoverstijgend werken komt in de challenges ook het samenwerken, planmatig werken en het ontvangen en geven van feedback aan bod. Het doel van deze manier van werken is dat leerlingen leren hoe ze een taak, die gericht is op het opleveren van een gezamenlijk eindproduct, tot een goed einde moeten brengen. Een vaardigheid die in de bovenbouw van het VMBO, maar zeker in het MBO, bijdraagt aan een succesvolle studieloopbaan.

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
368

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven