Lucent College

Larenseweg 127 1221 CL Hilversum

Schoolfoto van Lucent College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Lucent College is een nieuwe, moderne school die in 2021 is ontstaan uit De Savornin Lohman mavo en College De Opmaat. Lucent College is een school voor mavo 1-4 en havo 1-3. De laatste examengroep van College de Opmaat doet in schooljaar 2022-2023 examen vmbo basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg op het Lucent College. Vanaf schooljaar 2023-2024 heeft de school uitsluitend mavo 1-4 (= vmbo-t) en havo 1-3. Leerlingen nemen plaats in de tweejarige mavo/havo-brugklas, er is geen nieuwe instroom vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. 

In schooljaar 2022-2023 doet de laatste groep vmbo basis/kader van voorheen College de Opmaat examen. Vanaf schooljaar 2023-2024 is het Lucent College een school voor mavo 1-4 en havo 1-3.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. 

In schooljaar 2022-2023 doet de laatste groep vmbo basis/kader van voorheen College de Opmaat examen. Vanaf schooljaar 2023-2024 is het Lucent College een school voor mavo 1-4 en havo 1-3.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Lucent College is in schooljaar 2021-2022 gestart vanuit de Savornin Lohman die verhuisd is en samengevoegd met College de Opmaat. Dit heeft de nodige aandacht en energie gevraagd van leerlingen, docenten en ondersteunend personeel en is van invloed geweest op het onderwijs en daarmee de resultaten. Onze doelstelling is om in schooljaar 2022-2023 met de cijfers op het Centraal Examen op of boven het landelijk gemiddelde te scoren.

De CE-cijfers voor vmbo basis en kader stemmen tot tevredenheid.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven