Lucent College

Larenseweg 127 1221 CL Hilversum

Schoolfoto van Lucent College

Profielkeuze

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 doet de laatste groep vmbo basis/kader van voorheen College de Opmaat examen. Vanaf schooljaar 2023-2024 is het Lucent College een school voor mavo 1-4 en havo 1-3.

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan.

In de onderbouw leggen we een stevige basis voor Technologie & Toepassing. In de komende jaren hopen en verwachten we dat meer leerlingen kiezen voor een technisch profiel. Het huidige examenvak Informatietechnologie zal per 2024-2025 overgaan in het examenvak Technologie & Toepassing.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere leerling met een havo-, mavo/havo of mavo-advies kan bij het Lucent College een passende onderwijsplek vinden, voor zover de ondersteuningsbehoefte aansluit bij de begeleiding en expertise die Lucent heeft. Ons ondersteuningsteam bestaat uit onder meer de schoolpsycholoog, de remedial teachers, de leerexperts, de topsporttalentbegeleider en de ondersteuningscoördinator.

Het Lucent College is een kleinschalioge school waar iedereen elkaar kent. Leerlingen die behoefte hebben aan een kleine school, minder prikkels willen ervaren, een meer persoonlijke begeleiding nodig hebben, komen op het Lucent College zeer goed tot hun recht.

In het Schoolondersteuningsprofiel geven wij aan welke ondersteuning wij onze leerlingen kunnen bieden op het Lucent College.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven