College de OpMaat

Larenseweg 127 1221 CL Hilversum

Schoolfoto van College de OpMaat

In het kort

Toelichting van de school

College de OpMaat is een VMBO school met Leerwegondersteuning ( LWOO), nevenvestiging zorg. Onze leerlingen zijn in staat een vmbo diploma te behalen, maar hebben daarvoor extra hulp nodig op cognitief en op sociaal emotioneel gebied.
Wij bieden onderwijs in twee beroepsrichtingen:
a. zorg en welzijn     b. Handel en administratie
Wij bieden onderwijs op drie niveau's:
basisberoepsgerichte leerweg, Kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg.
Daarnaast is het mogelijk om een arbeidskwalificerendeassitenten (AKA) opleiding te volgen in samenwerking met een ROC.


Kenmerken van de school

  • Prot. Christelijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-b / vmbo-k

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

College de OpMaat heeft een onderinstroom die eigenlijk kleiner is dan de instroom van klas2 en klas 3 samen.
Leerlingen die zijn begonnen op een collegaschool worden verwezen naar College de OpMaat als een leelring meer cognitieve of sociaal emotionele begeleiding nodig heeft dan de school van herkomst kan bieden.
In 2010-2011 en in 2011-2012 hebben we ons meer de vraag gesteld "wat kunnen wij de aangeboden leerlingen bieden en wat hebben de aangeboden leerlingen nodig. Dit heeft ertoe geleid dat wij vaker een ander advies hebben gegeven dan College de OpMaat.
Ook omdat we merkten dat de leerlingen die instromen in klas 3, niet naar klas 4 gaan maar naar een andere vorm van onderwijs worden verwezen.
Weergave

Leerlingen
131

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven