De Savornin Lohman

Van Ghentlaan 51 1215 PN Hilversum

Schoolfoto van De Savornin Lohman

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek is afgenomen in november 2020, omdat de geplande afname eind maart 2020 uitgesteld moest worden vanwege invoering van afstandsonderwijs door de Corona-maatregelen. Enkele scores zijn zeker beïnvloed doordat het onderwijs in aangepaste vorm wordt gegeven vanwege de aanhoudende Corona-maatregelen. Met name activiteiten buiten de les kunnen geen doorgang vinden, het LOB-programma met de voorbereiding buiten de school op de studiekeuze is ook afgeschaald.

De school is overwegend zeer tevreden met de uitkomsten. Enkele verbeterpunten zullen we bespreken met de leerlingen en medewerkers.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Terug naar boven