Comenius College

Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum

  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We vragen regelmatig naar de tevredenheid van onze leerlingen. We vinden het belangrijk om goed naar hen te luisteren om zo het onderwijs te verbeteren. We zien hun tevredenheid steeds meer toenemen.

Zo zijn de leerlingen erg tevreden over de veiligheid bij ons op school. Ook over onze faciliteiten zijn ze te spreken. De leerlingtevredenheid neemt toe en daar zijn we blij mee.

Maar ze zijn ook kritisch en dat is goed. Daarom betrekken we ze bij veel facetten van de school. We nodigen we ze uit op studiedagen voor docenten en bij de inrichting van het gebouw. Ook de leerlingenraad vervult een actieve rol. Zo bouwen we samen aan de school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen gaan met plezier naar school. Zij zijn tevreden over het schoolklimaat, in het bijzonder over de sfeer, de omgang met andere leerlingen en de veiligheid. Leerlingen geven aan dat zij nauwelijks last hebben van pesten, fysieke agressie of discriminatie. Mocht het wel gebeuren dan weten ze dat er actie op wordt ondernomen door mentoren en sectorleiding.

Het Comenius College wil een gezonde school voor leerlingen en medewerkers zijn, zowel fysiek als mentaal. De school draagt de predicaten Rookvrije School en Alcoholvrije School. Bovendien heeft de school een gezonde kantine. Sinds 2022 heeft de school op initiatief van leerlingen een eigen GSA (Gender and Sexuality Alliance).

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid onder de ouders is groot. De hoogste scores zijn voor de aansluiting van het onderwijs bij het niveau van hun kinderen, de informatieverstrekking door de school en het contact met de ouders. Ouders zijn zeer tevreden over de beschikbaarheid van ICT-middelen op school. Een grote meerderheid van de ouders zou andere ouders aanraden om deze school voor hun kind te kiezen.

Ouders zijn betrokken bij de school op formele wijze via de medezeggenschapsorganen. Ouders zijn ook informeel betrokken bij het onderwijs door middel van de meet & greet, ouderpanels en de actieve ouderraad.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven