Comenius College

Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum

  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We vragen regelmatig naar de tevredenheid van onze leerlingen. We vinden het belangrijk om goed naar hen te luisteren om zo het onderwijs te verbeteren. We organiseren leerlingpanels en hebben een leerlingenraad. Hier luisteren we goed naar wat onze leerlingen meemaken en kijken we naar verbeteringen. Ook de leerlingenraad vervult een actieve rol. Zo bouwen we samen aan de school.

Maar leerlingen zijn ook kritisch en dat is goed. Daarom betrekken we ze bij veel facetten van de school. We nodigen we ze uit op studiedagen voor docenten en bij de inrichting van het gebouw. Zo is de centrale hal verbouwd, inclusief de lounge waar leerlingen pauze kunnen houden. Ook hebben we op aanraden van de leerlingen twee studio's gemaakt waar ze rustig kunnen studeren.

Op deze manier blijven we goed in gesprek en werken we aan een prettige sfeer en een veilig klimaat in school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen gaan met plezier naar school. Leerlingen geven aan dat zij nauwelijks last hebben van pesten, fysieke agressie of discriminatie. Mocht het wel gebeuren dan weten ze dat er actie op wordt ondernomen door mentoren en sectorleiding.

Het Comenius College wil een gezonde school voor leerlingen en medewerkers zijn, zowel fysiek als mentaal. In samenwerking met de GGD houden we de fysieke en mentale gezondheid van onze leerlingen in de gaten. De school een gezonde kantine. Sinds 2022 heeft de school op initiatief van leerlingen een eigen GSA (Gender and Sexuality Alliance).

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid onder de ouders is groot. De hoogste scores zijn voor de aansluiting van het onderwijs bij het niveau van hun kinderen en het laagdrempelige contact tussen ouders en school. Ouders zijn erg tevreden over de beschikbaarheid van ICT-middelen op school. 

Ouders zijn betrokken bij de school op formele wijze via de medezeggenschapsorganen. Ouders zijn ook informeel betrokken bij het onderwijs door middel van de meet & greet, ouderpanels en de actieve ouderraad.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven