Comenius College

Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum

  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

In deze tabel zie je welke voorspelling het basisschooladvies geeft. In leerjaar 3 wordt bekeken of de leerling in de opleiding zit die past bij het basisschooladvies. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De gegevens van het CE van 2019-2020 zijn niet beschikbaar. Door de Corona hebben de leerlingen geen centraal examen (CE) kunnen doen en zijn ze beoordeeld op hun schoolexamen (SE).
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

De gegevens van het CE van 2019-2020 zijn niet beschikbaar. Door de Corona hebben de leerlingen geen centraal examen (CE) kunnen doen en zijn ze beoordeeld op hun schoolexamen (SE).
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

De gegevens van het CE van 2019-2020 zijn niet beschikbaar. Door de Corona hebben de leerlingen geen centraal examen (CE) kunnen doen en zijn ze beoordeeld op hun schoolexamen (SE).
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

Waardering "goed" voor alle afdelingen, mavo zelfs het predicaat "excellent"

Bij de centrale eindexamens hebben alle afdelingen van de school – gymnasium, atheneum, havo en vwo – de afgelopen drie jaar bovengemiddeld gepresteerd.

Een onderzoek van de inspectie en van de jury Excellente school heeft aangegeven dat de school op alle kwaliteitsindicatoren (resultaten, leerstofaanbod, schoolklimaat, didactisch handelen, begeleiding, zorg, kwaliteitszorg en wet- en regelgeving) positief scoort.

Terug naar boven