Comenius College

Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum

  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In deze tabel zie je welke voorspelling het basisschooladvies geeft. In leerjaar 3 wordt bekeken of de leerling in de opleiding zit die past bij het basisschooladvies. Dus een leerling die in leerjaar drie in de kolom 'boven advies' staat, volgt een opleiding die hoger is dan het basisschooladvies.

De school biedt kansrijk onderwijs aan. De leerlingen hebben tweejarige brugklassen voor mavo-havo en havo-vwo. Samen met de leerling en de ouders nemen we twee jaar de tijd om goed te kijken welke opleiding bij de leerling past.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben scholen last gehad van de corona-pandemie. Ook de leerlingen van het Comenius College hebben te maken gehad met afstandsonderwijs en lock-downs. 

In de onderbouw nemen we door de tweejarige brugklas ruim de tijd om te zorgen dat de leerling op de juiste opleiding terecht komt. Dit heeft in de onderbouw geholpen.

De doorstroom in de bovenbouw moet beter. Kortere lijnen tussen de docent, mentor en ouders en diverse herstelprogramma's gaan hierbij helpen. Daarnaast breiden we onze LOB (Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding) uit zodat leerlingen beter zicht krijgen op de verschillende mogelijkheden voor hun vervolgopleiding.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De gegevens van het CE van 2019-2020 zijn niet beschikbaar. Door de Corona hebben de leerlingen geen centraal examen (CE) kunnen doen en zijn ze beoordeeld op hun schoolexamen (SE).
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De leerlingen hebben in 2019-2020 geen centraal examen kunnen doen vanwege de corona-pandemie. Hun diploma hebben ze ontvangen op basis van het schoolexamen. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De tabel geeft aan welke vervolgopleiding de examenleerlingen doen. Het merendeel van de leerlingen gaat verder in de geëigende vervolgopleiding (mbo-hbo-wo). Examenleerlingen die in het VO blijven, stromen op van vmbo-t naar havo of van havo naar vwo. 

Bestemming "overig" houdt in dat een examenleerling naar een particuliere opleiding is, die niet door de overheid bekostigd wordt. Voor examenleerlingen van havo en vwo kan het ook een tussenjaar inhouden. Die leerlingen vervolgen meestal daarna hun opleiding.


Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven