Comenius College

Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum

  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College

Profielkeuze toelichting

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

Op het Comenius College zetten wij ons in om het beste te halen uit onszelf en uit de ander. Leerlingen, medewerkers en ouders hebben daarin zowel een eigen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, gebaseerd op wederzijds respect en onderling vertrouwen.
Deze visie is de kern van het Koersplan Op weg naar 2020.

Het Comenius College wordt door leerlingen, ouders, medewerkers en omgeving hoog gewaardeerd. Leerlingen en medewerkers voelen zich er uitgedaagd, in een veilig, gezond en op leren gericht klimaat. De school is een ontwikkelingsgerichte organisatie waarin iedereen leert. 

Ouders spelen een belangrijke rol als educatief partner van de school. De opbrengsten van ons onderwijs zijn hoog. De aantrekkingskracht van de school op nieuwe leerlingen en medewerkers is groot. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Begeleiden betekent met iemand meegaan. Op het Comenius lopen wij graag met je mee: op weg naar je diploma, kansrijk je toekomst tegemoet. De bijlagen geven een uitgebreid beeld van de begeleidingsstructuur en de belangrijke facetten daarvan.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven