Comenius College

Bisonlaan 1 1217 GH Hilversum

  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College
  • Schoolfoto van Comenius College

Profielkeuze

Toelichting van de school

In de bovenbouw kun je voor veel verschillende vakken kiezen. Zo hebben we de examenvakken Muziek, Tekenen en Handvaardigheid. Op havo en vwo kun je naast Duits of Frans ook voor Spaans kiezen. Op de mavo bieden we het vak IT&M (Informatietechnologie en media) als examenvak aan. Op de havo kun je het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) kiezen. Op de havo en het vwo is Bedrijfseconomie ook een examenvak.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Op het Comenius College zetten wij ons in om het beste te halen uit onszelf en uit de ander. Leerlingen, medewerkers en ouders hebben daarin zowel een eigen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, gebaseerd op wederzijds respect en onderling vertrouwen.

In de visie staan de woorden Vertrouwen, Aandacht en Ruimte centraal. Vanuit die gedachte krijgen leerlingen in het rooster ruimte voor keuzes, waarbij we erop vertrouwen dat zij deze keuzes kunnen maken in het belang van hun ontwikkeling. De mentor staat de leerling daarin bij om dit proces te begeleiden.

Ouders spelen een belangrijke rol als educatief partner van de school. De opbrengsten van ons onderwijs zijn hoog. De aantrekkingskracht van de school op nieuwe leerlingen en medewerkers is groot. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Begeleiden betekent met iemand meegaan. Op het Comenius lopen wij graag met je mee: op weg naar je diploma, kansrijk je toekomst tegemoet. De bijlagen geven een uitgebreid beeld van de begeleidingsstructuur en de belangrijke facetten daarvan.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven