Alberdingk Thijm College

Laapersveld 9 1213 VB Hilversum

Schoolfoto van Alberdingk Thijm College

In het kort

Toelichting van de school

Het onderwijs van het Alberdingk Thijm College is er op gericht om je de wereld om je heen te laten begrijpen. Dat gebeurt door enthousiaste en vakbekwame docenten, in een omgeving waarin je jezelf kan zijn en samenwerkt met anderen. Iedere leerling heeft een eigen laptop. Door het gebruik van digitaal en interactief lesmateriaal, is de lesstof actueel en betekenisvol. Dat motiveert, geeft je meer mogelijkheden en een voorsprong op je vervolgopleiding. Daarnaast bereiden we je natuurlijk ook voor op een internationale samenleving. Je krijgt namelijk drie vakken in het Engels. Daardoor wordt communiceren in het Engels al snel vanzelfsprekend en leuk.

Meer weten? Ga naar Alberdingk Thijm College in een overzicht

Of ga naar: www.atchilversum.nl

Kenmerken van de school

  • Rooms Katholiek

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • havo
  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bovenbouw

  • havo
  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
2155

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven