Alberdingk Thijm Mavo

Van Linschotenlaan 503 1212 GG Hilversum

Schoolfoto van Alberdingk Thijm Mavo

In het kort

Toelichting van de school

Dynamisch onderwijs

De Alberdingk Thijm Mavo is een categorale mavo en biedt uitdagend en dynamisch onderwijs. Er wordt gewerkt volgens een modern, huiswerkvrij concept waarin leerlingen niet alleen vereiste leerstof leren, maar ook vaardigheden zoals samenwerken, presenteren en plannen. Er is een vast rooster, zonder lesuitval, met maximaal vier vakken per dag. Zij krijgen korte instructies en werken onder begeleiding van verschillende docenten zelfstandig aan taken. Daarnaast wordt er veel projectmatig lesgegeven. Het team kent alle leerlingen goed waardoor een persoonlijke benadering mogelijk is. 

Meer weten? Ga naar Alberdingk Thijm Mavo in een overzicht

Of: www.alberdingkthijmmavo.nl

Kenmerken van de school

  • Rooms Katholiek

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven