Alberdingk Thijm Scholen. Locatie: Mediaschool

Prins Bernhardstraat 160 1211 GK Hilversum

Schoolfoto van Alberdingk Thijm Scholen. Locatie: Mediaschool

Contactgegevens

Alberdingk Thijm Scholen. Locatie: Mediaschool

Prins Bernhardstraat 160
1211 GK Hilversum

Telefoon:
0357123545
E-mailadres:
mediaschool@atscholen.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Alberdingk Thijm Scholen

Aantal scholen:
23
Aantal leerlingen:
7862
Website schoolbestuur:
www.atscholen.nl

Samenwerkingsverband

Qinas, vereniging samenwerkende schoolbesturen in Het Gooi

Terug naar boven