A. Roland Holst College

Jonkerweg 31 en Schuttersweg 26; Postbus 555, 1200 AN Hilversum 1217 PM Hilversum

  • Gebouw Schutter
  • Schoolfoto van A. Roland Holst College
  • Schoolfoto van A. Roland Holst College
  • Schoolfoto van A. Roland Holst College
  • Schoolfoto van A. Roland Holst College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt binnen het ARHC de instroomanalyse gemaakt. In samenwerking met de basisscholen wordt de doorstroom, de adviezen en de plaatsing van de leerlingen doorgenomen.

98% van onze onderbouwleerlingen komt zonder te blijven zitten in de bovenbouw. Daarmee zitten we ruim boven de norm. Ook onze jaarlijkse slagingspercentages zitten al jaren op of boven het landelijk gemiddelde. Bovendien doet een kwart van onze leerlingen examen op een hoger niveau dan het basisschooladvies dat zij kregen. 

Plaatsing van leerlingen; volg deze link:  Aanmelden ARHC

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom binnen het ARHC is boven of gelijk het landelijk gemiddeld. Leerlingen halen onvertraagd hun diploma. De opstroom vanuit onze mavo naar de havo is hoog.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In het afgelopen schooljaar zijn er op het Roland Holst College weer veel leerlingen geslaagd. Vooral het slaagpercentage van het vwo laat een mooie ontwikkeling zien. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze leerlingen behalen goede resultaten bij hun eindexamens. De school scoort gelijk of boven het landelijk gemiddelde van de verschillende schooltypen.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

  • In 2020 is de school in het kader van een verificatieonderzoek bezocht door de Inspectie van Onderwijs. Zij heeft gekeken naar ons vernieuwde onderwijsconcept en de innovatieve onderwijsvormen, zoals Talent en is daar zeer tevreden over.
  • Alle afdelingen van het ARHC zijn voldoende beoordeeld door de Inspectie van Onderwijs.
  • Het A. Roland Holst College is keurmerk opleidingsschool.

Terug naar boven