A. Roland Holst College

Jonkerweg 31 en Schuttersweg 26; Postbus 555, 1200 AN Hilversum 1217 PM Hilversum

  • Gebouw Schutter
  • Schoolfoto van A. Roland Holst College
  • Schoolfoto van A. Roland Holst College
  • Schoolfoto van A. Roland Holst College
  • Schoolfoto van A. Roland Holst College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Aan het eind van het tweede (mavo) of derde jaar (havo/vwo) moeten leerlingen een belangrijke keuze maken: de profielkeuze.

In de onderbouw wordt een breed pakket aan vakken aangeboden. De bovenbouw (vanaf het 4e jaar) kenmerkt zich door een meer gericht vakkenpakket. Dit pakket wordt vastgelegd in vooraf bepaalde profielen. Naast wettelijk verplichte kernvakken per profiel, kunnen er aansluitende vakken bij worden gekozen om een compleet pakket aan vakken te krijgen dat vereist is voor het verkrijgen van het diploma.

De keuze van vakken heeft ook invloed op de studiemogelijkheden na het afsluiten van de middelbare school. Vervolgopleidingen kunnen verplichtingen stellen aan de vakken die een leerling gevolgd moet hebben. Leerlingen worden in dit proces primair begeleid door de mentor aan de hand van een serie door de decaan ontworpen LOB-lessen (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding). De decaan geeft in het proces algemene voorlichting en waar nodig begeleiding aan de mentor, leerlingen en ouders.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Onze missie en visie

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een 10 kunnen halen. Nog belangrijker vinden we het dat onze leerlingen zich een 10 kunnen voelen!

• Leren is een persoonlijk proces.Leerlingen hebben uiteenlopende talenten en ondersteuningsbehoeften.Daarom differentiëren we.Ook creëren we mogelijkheden om maatwerk te leveren, de zelfstandigheid te vergroten en elk talent aan te spreken.

• Leren is een actief proces, waarin leerlingen zich met aandacht en plezier ontwikkelen op weg naar hun diploma. Daarom gebruiken we motiverende, activerende en uitdagende werkvormen om de leerdoelen te bereiken. Zo stimuleren we een actieve werkhouding bij leerlingen.

• Leren is een sociaal proces, waarin de persoonsvorming van onze leerlingen vorm krijgt. Daarom richten we ons ook op vruchtbare samenwerkingen een groeiende verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de wereld.Deze missie en onderwijs-visie vormen samen de basis van waaruit wij ons onderwijs hebben vormgegeven.

Ons concept

Naast reguliere vaklessen, hebben leerlingen keuzelessen en projectlessen, waarin o.a. de 21e-eeuwse vaardigheden centraal staan. Ook hebben alle leerlingen, naast hun klassenmentor, een persoonlijke coach om ze te begeleiden in de keuzes die ze maken.

QUEST '21

QUEST ‘21 is modulair onderwijs op havo- en vwo-niveau.Elke module behandelt een of meerdere leerdoelen. Een belangrijk verschil met regulier havo- en vwo-onderwijs is dat bij QUEST ‘21 leerlingen die leerdoelen vooral behalen via projecten en grotere, contextrijkeopdrachten. Ook geven we gevende leerlingen meer autonomie.Dit gebeurt door betekenisvolle keuzes te bieden tussen modules,binnen modules en tijdens lessen.Zo worden de leerlingen steeds zelfstandiger.

Talent

Voor hoogbegaafde leerlingen hebben wij een speciale onderwijsvorm: TalentARHC. Deze opleiding duurt zes jaar en leidt op voor een vwo-diploma.Het onderwijs op TalentARHC kenmerkt zich door een speciale didactiek ene en grote interactie tussen vaklessen en mentoraat. Belangrijk in ons onderwijs is dat er naast de nodige cognitieve uitdaging en de aandacht voor het versterken van executieve functies en vaardigheden, een omgeving geboden wordt waarin de leerling zijn identiteit zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg voor leerlingen betekent zorgen voor meerdere vormen van hulpverlening aan leerlingen die om welke reden dan ook extra aandacht nodig hebben. Op het Roland Holst College proberen we zorg op maat te bieden, zodat iedere leerling die extra aandacht nodig heeft zich optimaal kan ontplooien. In het bijgevoegde zorgplan kunt u lezen hoe wij dat doen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven