Gooise Praktijkschool

Laapersboog 5 1213 VC Hilversum

  • Schoolfoto van Gooise Praktijkschool
  • Schoolfoto van Gooise Praktijkschool
  • Schoolfoto van Gooise Praktijkschool
  • Schoolfoto van Gooise Praktijkschool

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit schoolplan beschrijft de strategische koers van de Gooise Praktijkschool tot en met schooljaar 2019-2020. Door de Corona pandemie heeft het College van Bestuur van de Gooise Scholenfederatie besloten de geldigheid van het huidige Schoolplan een jaar te verlengen. Begin 2021 zal het Schoolplan 2020-2024 gepubliceerd worden. Het schoolplan is een beleidsdocument dat aangeeft waar de Gooise Praktijkschool op dit moment staat in haar schoolontwikkeling en wat de ambities, keuzes en speerpunten zijn in het meerjarenbeleid voor de komende vier jaar.

De beleidskaders voor het schoolplan komen voort uit het sectorakkoord VO en het meerjarenplan van de Gooise Scholen Federatie (GSF) waar de Gooise Praktijkschool onderdeel van uit maakt.

Dit schoolplan is een document om alle stakeholders (interne en externe betrokkenen) van de school te informeren over het gevoerde beleid van de school. Ook wordt per beleidsdomein aangegeven wat de beoogde resultaten (einddoelen) zijn voor 2020. Afgesloten wordt met een transformatieplan, waarin de beleidsactiviteiten in een tijdslijn zijn uitgezet (hoofdstuk 8).

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven