Fioretti College Hillegom

Van den Endelaan 5 a 2182 ES Hillegom

  • Atrium (gemeenschappelijke ruimte waar leerlingen pauze kunnen houden)
  • Beroepsgericht profiel afdeling techniek
  • Talentontwikkeling (dansklas)
  • Digitale (les)ondersteuning

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Alle medewerkers van het Fioretti College Hillegom hebben de ambitie om het elke dag een beetje beter te doen. Dat lukt alleen in goede afstemming met de leerlingen en ouders/verzorgers. Samen bespreken wat er nodig is om elke dag te komen tot een goed leer- en leefklimaat. In dat verband zet Fioretti College Hillegom met ingang van 2018-2019 in op Coaching en Coach-Ouder-Leerling-gesprekken (COL-gesprekken).

Elke leerling krijgt  een persoonlijke coach en heeft daarmee minimaal één keer  per 2 weken een gesprek. Drie keer per jaar, en méér als dat nodig is, vindt er een COL-gesprek plaats. Hierbij geeft de leerling aan hoe ver hij/zij is in zijn/haar leerproces en wat er verbeterd kan worden. Met het versterken van het contact tussen school, ouder en leerling willen we deze ambitie vertalen naar concrete activiteiten en afspraken. Tenslotte draait het om het belang en plezier van onze leerlingen en uw kind!  

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven