Sint Ursula Heythuysen

Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen

  • Schoolfoto van Sint Ursula Heythuysen
  • Schoolfoto van Sint Ursula Heythuysen
  • Schoolfoto van Sint Ursula Heythuysen
  • Schoolfoto van Sint Ursula Heythuysen
  • Schoolfoto van Sint Ursula Heythuysen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We meten jaarlijks de tevredenheid van onze leerlingen. Hieruit komen actiepunten die worden opgenomen in het schooljaarplan. De komende tijd ondernemen we actie om de leerlingen meer te betrekken bij de koers van de school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft veel aandacht voor schoolklimaat en veiligheid. De arbo-commissie doet regelmatig onderzoek (veiligheidsmonitor en Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en doet voorstellen ter verbetering die jaarlijks worden opgenomen in het jaarbeleidsplan.

Daarnaast is de school een van de partners die zich heeft aangesloten bij het convenant "veilige school". Hierin is o.a. omschreven hoe de school omgaat met grensoverschrijdend gedrag. Dit om de veiligheid van haar leerlingen en medewerkers te kunnen blijven garanderen. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We meten jaarlijks de tevredenheid van de ouders. Hieruit komen actiepunten die worden opgenomen in het schooljaarplan. We blijven natuurlijk voortdurend in gesprek met de ouders om tot een optimale afstemming van het beleid te komen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven