Sint Ursula Heythuysen

Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen

 • Schoolfoto van Sint Ursula Heythuysen
 • Schoolfoto van Sint Ursula Heythuysen
 • Schoolfoto van Sint Ursula Heythuysen
 • Schoolfoto van Sint Ursula Heythuysen
 • Schoolfoto van Sint Ursula Heythuysen

In het kort

Toelichting van de school

Sint Ursula heeft locaties in Horn en Heythuysen. Het is een veilige school waar iedereen zich gekend weet. Een school die moderne technieken inzet om het onderwijs eigentijds, aansprekend en aantrekkelijk te maken en tegelijk aandacht heeft voor de hele mens in zijn sociale en emotionele ontwikkeling. 

Kenmerken van de school

 • Veilige leeromgeving
 • Betekenisvol onderwijs
 • Resultaatgericht
 • Competentie-gericht
 • Aandacht voor ieder kind

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de bevolkingskrimp in de regio neemt het aantal leerling op school af. Naar verwachting stabiliseert het aantal binnen enkele jaren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
501

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven