Het Twickel College Hengelo

Woolderesweg 130 7555 LC Hengelo

Schoolfoto van Het Twickel College Hengelo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Om de goede kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, en waar mogelijk te verbeteren, nemen wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken af onder leerlingen en ouders. De resultaten hiervan worden in onderstaande figuren weergegeven.

In het schooljaar 2020-2021 hebben wij een andere, eigen vragenlijst uitgezet onder onze leerlingen. In de bijlage onder het kopje 'extra informatie van de school' zijn de resultaten van dit leerlingtevredenheidsonderzoek weergegeven.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Twickel College Hengelo vindt dat leerlingen alleen goed kunnen leren in een omgeving waar veel aandacht is voor goede onderlinge verhoudingen. Duidelijke regels en lik op stuk beleid bij (cyber)pesten dragen bij tot een veilig gevoel in de school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Om de goede kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, en waar mogelijk te verbeteren, nemen wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken af onder ouders. De resultaten hiervan worden hiernaast weergegeven. De school heeft op basis van de uitkomsten enkele verbeterpunten geformuleerd.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven