Het Twickel College Hengelo

Woolderesweg 130 7555 LC Hengelo

Schoolfoto van Het Twickel College Hengelo

Profielkeuze

Toelichting van de school

De school begeleidt de leerlingen zo goed mogelijk bij het kiezen van het juiste profiel. De grafische weergaves laten zien in welke richting de leerlingen examen hebben gedaan.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Twickel College Hengelo maakt deel uit van de Scholengroep Carmel Hengelo. In de komende tijd wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van de Scholengroep Carmel Hengelo. We zijn binnen de scholengroep onderscheidend, complementair en hebben toegevoegde waarde voor elkaar. Omdat we er van overtuigd zijn dat we beter en meer kunnen presteren gaat de lat omhoog, en brengen we de basis beter op orde. Het blijvend zorgdragen voor het beste VO onderwijs in Borne, Delden en Hengelo is het resultaat van deze overtuiging en van onze samenwerking.

Twickel College Hengelo
Het Twickel College heeft hiervan afgeleid haar eigen speerpunten vastgesteld. Er wordt ingezet op:
- versterking van de profilering "de school als creatieve stad"
- (her)bezinning op de onderwijskundige inrichting en de onderwijskundige vormgeving van het onderwijs
- ICT en Twickel College

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het eerste niveau is de ondersteuning van de mentor met de vakdocenten. De mentor heeft een direct en laagdrempelig contact met de leerling en de ouders.  

Het tweede niveau betreft de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze begeleiding wordt gegeven door specialisten zoals de leerlingbegeleider, ondersteuningsfunctionaris, ondersteuningscoördinator en dyslexie coördinator. Zij ondersteunen de leerlingen bij hun onderwijskundige of sociaal emotionele hulpvragen.  

Het derde niveau betreft leerlingen met een complexe, intensieve ondersteuningsvraag. We gaan in overleg met ouders, leerling, ondersteuningsfunctionaris, mentor en orthopedagoog om samen te onderzoeken welke vorm van onderwijs en ondersteuning, intern of extern passend is. De leerling kan met toestemming van ouders besproken worden in het Zorg Advies Team (ZAT).  

Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven